lipanj 2016

24. lipnja 2016.

Održana sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe “Marinianis”

U četvrtak 23. lipnja u dvorani Hrvatskog doma u Slatini održana je sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Marinianis“ kojom je predsjedavao Ivan Roštaš predsjednik LAG–a Marinianis. Nakon otvaranja sjednice […]
21. lipnja 2016.

SAVJETOVANJE O NACRTU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a MARINIANIS 2014.-2020

Izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a MARINIANIS 2014.-2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se […]