SAVJETOVANJE O NACRTU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a MARINIANIS 2014.-2020

Zahvaljujući LAG-u Marinianis četiri OPG-a dobili potpore od 15.000,00 eura
16. lipnja 2016.
Dodaci Strategiji lokalnog razvoja LAG-a Marinianis
21. lipnja 2016.
Zahvaljujući LAG-u Marinianis četiri OPG-a dobili potpore od 15.000,00 eura
16. lipnja 2016.
Dodaci Strategiji lokalnog razvoja LAG-a Marinianis
21. lipnja 2016.

Izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a MARINIANIS 2014.-2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na prijedlog LRS upisuju u OBRAZAC te da ga najkasnije do 23. lipnja 2016. godine do 12 sati dostave na adresu elektroničke pošte lag.marinianis@gmail.com

 

Nacrt LRS preuzmite OVDJE.

Dodaci strategiji dostupni su OVDJE.

Obrazac za unos komentara i primjedbi preuzmite OVDJE