LEADER pristup je EU pristup ruralnom razvoju te predstavlja novu inovativnu komponentu unutar politike ruralnog razvoja EU. Ovaj razvoj nastao je u cilju poboljšanja učinkovitosti provedbe razvojnih strategija na način da se o njima odlučuje na lokalnoj razini. Kroz LEADER pristup promovira se održivi razvoj u ruralnim područjima EU uz vođenje brige o ekonomskom i društvenom razvoju te zaštiti okoliša.

LEADER je kratica od francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’ÉconomieRurale” što znači „Veze između akcija u ruralnom razvoju“. Cilj mu je prilagoditi ruralne politike posebnostima pojedinih ruralnih područja.

LEADER je metoda mobiliziranja i provođenja ruralnog razvoja u lokalnim ruralnim zajednicama. Iskustvo je pokazalo da LEADER može dovesti do povoljnih promjena u životu ljudi u ruralnim krajevima, i to:

 • zadržavanje stanovništva
 • aktivacija novih izvora privređivanja
 • poboljšanje kvalitete življenja.

LEADER ohrabruje ruralne krajeve na istraživanje novih načina promišljanja i djelovanja kako bi postali i ostali konkurentni i najbolje iskoristili svoje resurse i prebrodili izazove (npr. starenje stanovništva, niska razina pružanja usluga ili nemogućnost zapošljavanja) te uz to podsjeća da ruralni razvoj nije samo selo i poljoprivreda nego da pored konkurentnosti u proizvodnji hrane, treba očuvati okoliš i kreirati mogućnosti za zapošljavanje lokalnog stanovništva. Za to su potrebne specifične vještine, odgovarajuće tehnologije i usluge, kako bi se kreirale mjere prema stvarnim potrebama određenog kraja.

LEADER govori kako, a ne što treba raditi te se temelji na sljedećim načelima:

 • Održivi ruralni razvoj– razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
 • Pristup temeljen na osobitostima područja– svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.
 • Pristup odozdo prema gore– široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
 • Uspostavljanje lokalnih partnerstva– usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
 • Inovativnost– tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
 • Integralan i višesektorski pristup– sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
 • Umrežavanje– povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
 • Suradnja– je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

Pristup LEADER omogućava rješavanje razvojnih problema kroz nove oblike partnerstva i povezivanje aktivnosti. On ohrabruje socio-ekonomske aktere da rade zajedno, proizvode dobra i pružaju usluge koje generiraju dodane vrijednosti u razvoju lokalnog područja. Pristup je baziran na specifičnostima prostora i na pristupu „odozdo“, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa.