04/06/2020

Otvoreni postupak javne nabave “Uređenje poučne staze Bunarić – Javorica” EV. BROJ: 1/20.

Lokalna akcijska grupa Marinianis kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Uređenje poučne staze Bunarić – Javorica” EV. BROJ: 5/20. Dokumentacija nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kao i na poveznici ispod: Dokumentacija (.zip)
28/05/2020

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Uređenje poučne staze Bunarić – Javorica ”, ev.br. 1/20.

Lokalna akcijska grupa Marinianis je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16) obvezan, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ( male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) […]
25/02/2020

Plan nabave 2020. godina

Dokument preuzmite klikom na donju poveznicu: PLAN NABAVE 2020. – LAG MARINIANIS (.xls) PLAN NABAVE 2020. – LAG MARINIANIS (.doc)
30/01/2020

Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave

Dokument preuzmite klikom na donju poveznicu: Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave (.docx)