Otvoreni postupak javne nabave “Uređenje poučne staze Bunarić – Javorica” EV. BROJ: 1/20.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Uređenje poučne staze Bunarić – Javorica ”, ev.br. 1/20.
28/05/2020
LAG “MARINIANIS” objavio treći natječaj za TO 3.1.1. “Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga”
28/09/2020

Lokalna akcijska grupa Marinianis kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Uređenje poučne staze Bunarić – Javorica” EV. BROJ: 5/20.

Dokumentacija nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kao i na poveznici ispod: