Poziv na radionicu za tip operacije 3.1.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga”

LAG “MARINIANIS” objavio treći natječaj za TO 3.1.1. “Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga”
28. rujna 2020.
LAG „MARINIANIS” održao radionicu za tip operacije 3.1.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga”
6. listopada 2020.
LAG “MARINIANIS” objavio treći natječaj za TO 3.1.1. “Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga”
28. rujna 2020.
LAG „MARINIANIS” održao radionicu za tip operacije 3.1.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga”
6. listopada 2020.

Lokalna akcijska grupa „Marinianis” poziva sve zainteresirane  potencijalne prijavitelje na 3. natječaj za tip operacije 3.1.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga” na radionicu koja će se održati 05. listopada 2020. godine u 12:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru u Slatini  (velika sala za sastanke na I. katu).

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Prijavitelji moraju imati sjedište na području LAG-a „Marinianis” (Grad Slatina, općine Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin), a projekti se moraju provoditi u naseljima s manje od 5.000 stanovnika.

Rok za podnošenje prijava počinje teći 13. listopada 2020. i završava 13. studenoga 2020. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava u ovom Natječaju iznosi 441.426,13  HRK.

Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi od 15.000,00 € do 100.000,00 €.

Zbog epidemiološke situacije potrebna je prethodna najava na broj telefona 097 767 3434.